بارگذاری

هود workstation  چیست:

هود workstation  که به آن هود PCR نیز گفته میشود ،یک فضای کاری است که از سه طرف محصور شده و فضایی را برای انجام آزمایش های DNA و RNA فراهم میکند.

هود های PCR بیشتر در آزمایشگاه های زیست شناسی و ژنتیک استفاده میشوند.

این هود ها از آلودگی مقطعی بین نمونه ها جلوگیری میکند.

این نوع هود ها طبق نیاز اپراتور میتواند دارای فیلتر هپا باشد یا میتواند فیلتر هپا نداشته باشد.

این هود ها دارای لامپ UV جهت استریل سطح و دیواره ها ، تایمر و لامپ روشنایی میباشند

هود های PCR شامل 2 نوع اصلی میباشند:

  • جریان آرام
  • هوای مرده

در هود جریان آرام برایجلوگیری ازآلودگی نمونه،هوا بعد از عبور از فیلتر هپا تمیز شده و به صورت جریان آرام در کابین پخش میشود.استریل سطح و دیواره های داخلی از طریق لامپ UV انجام میشود.

 در هود هوای مرده محیط داخل کابین بدون گردش هوا میباشد و  دستگاه فن و فیلتر ندارد و استریل سطح و دیواره های داخلی از طریق لامپ UV انجام میشود.

پیام بگذارید

اکنون تماس بگیرید