بارگذاری

فیلتر هپا و فیلتر اولپا

فیلتر هپا  و فیلتر اولپا چیست ؟ و چه تفاوتهایی با هم دارند
فیلتر ها بر اساس عملکرد فیلتراسیون  به گروه ها و کلاس هایی طبقه بندی میشوند.بر اساس این استاندارد ، فیلتر ها در یکی از گروه های زیر قرار میگیرند:

1-گروه H : فیلتر های هپا

2-گروه U : فیلتر های اولپا

گروه H  بر اساس عملکرد فیلتر به پنج گروه H10,H11,H12,H13,H14 و گروه U بر اساس عملکرد فیلتر به سه گروه U15,U16,U17 طبقه بندی میشوند.

فیلتر هپا چیست؟

به فیلتر های هوای با راندمان بالای ذرات، فیلتر هپا گفته میشود.فیلتر هپا از در هم تنیده شدن نامنظم و کاملا تصادفی الیاف های فایبرگلاس ، پوشال ،… و فشردن آنها ساخته میشود.

عوامل موثر در جذب ذرات در فیلتر هپا:

سه عامل اصلی موثر در جذب ذرات توسط فیلتر هپا به شرح زیر میباشد:

1 قطر الیاف تشکیل دهنده

2 ضخامت کلی فیلتر

3 سرعت عبور هوا از سطح فیلتر

عملکرد جذب ذرات توسط فیلتر هپا:

در فیلتر هپا ذرات سوار بر شعاعی جریان هوا با عبور از فیلتر در لا به لای لایه های آن گیر میکنند و شعاع جریان هوا با انعطاف خود از میان شبکه فیلتر عبور میکند.

 

فیلتر اولپا چیست؟

به فیلتر های هوای با نفوذ بسیار پایین، فیلتر اولپا گفته میشود. فیلترهای اولپا از کاغذهای میکرو فایبرگلاس (بوروسیلیکات) به همراه فویل‌های آلومینیومی جداکننده تشکیل شده‌اند و از لحاظ ساختاری مانند فیلترهای هپا هستند اما با این تفاوت که کاغذ فایبرگلاس به کار رفته در فیلترهای اولپا از الیاف ظریف تری تشکیل یافته‌است.

طبقه بندی فیلتر های هپا و اولپا

نفوذ(درصد)

راندمان(درصد)

کلاس فیلتر

15

85

H10

5

95

H11

0.5

99.5

H12

0.05

99.95

H13

0.005

99.995

H14

0.0005

99.9995

U15

0.00005

99.99995

U16

0.000005

99.999995

U17 

پیام بگذارید

اکنون تماس بگیرید